USB TO SERIAL (RS232) ADAPTER UC232A Brand ATEN

อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อิเลคทรอนิคส์
รูปที่แสดงเป็นรูปที่ใกล้เคียงกับสินค้าเท่านั้น
Availablity สอบถามสินค้า

USB TO SERIAL (RS232) ADAPTER  UC232A  Brand ATEN

  • รายละเอียดสินค้า

USB TO SERIAL (RS232) ADAPTER UC232A Brand ATEN


ประเภทสินค้า : คอมฯ สื่อสาร โทรศัพท์ อิเลคทรอนิคส์ > อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อิเลคทรอนิคส์


ยี่ห้อสินค้า :
USB TO SERIAL (RS232) ADAPTER  UC232A  Brand ATEN


ไฟล์เอกสาร :

Products