เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2 สาย+สายดิน พร้อมสวิตซ์ควบคุม #913713847301 "PHILIPS"

ปลั๊กไฟ
รูปที่แสดงเป็นรูปที่ใกล้เคียงกับสินค้าเท่านั้น
Availablity สอบถามสินค้า

LEAFSTYLE DUP 2P+E SOCKET WITH SWITCH "PHILIPS"


  • รายละเอียดสินค้า

เต้ารับไฟฟ้าคู่ 2 สาย+สายดิน พร้อมสวิตซ์ควบคุม #913713847301 "PHILIPS"


ประเภทสินค้า : ปลั๊กไฟ ปลั๊กพ่วง สวิทช์ > ปลั๊กไฟ


ยี่ห้อสินค้า : PHILIPS
LEAFSTYLE DUP 2P+E SOCKET WITH SWITCH "PHILIPS"ไฟล์เอกสาร :

Products